05 februari 2020

  • Nieuws   •   5 februari 2020

Beste leden,

Volgens het boekje zou er op 5 februari 2021 een rit gehouden worden maar dit berust op een misverstand. Ook zou er op 5 februari 2021 de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Maar zoals iedereen begrijpt, kan deze door de strenge CORONA maatregelen, niet doorgaan.

Zo gauw er echter weer een evenement kan plaatsvinden zal het bestuur u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om die leden die de contributie over het jaar 2021 nog niet voldaan hebben verzoeken deze per omgaande over te willen maken onder vermelding van adres en woonplaats.

Inmiddels verblijf ik, mede namens het bestuur van de BHTC,

Jan Leenders Secretaris/Penningmeester.

Lid worden van de BHTC?

word lid